Podaci o domu

Osnovni podaci o Domu za starije osobe Maksimir

Dom za starije osobe Maksimir osnovan je 1975. godine Odlukom Skupštine Zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika, a od 1993. godine donošenjem Zakona o ustanovama (NN br. 76/93) Dom djeluje kao javna ustanova socijalne skrbi. Od 2003. godine kroz sustav decentralizacije, prava i dužnosti osnivača prelaze u nadležnost Grada Zagreba. Domom upravlja Upravno vijeće sukladno Statutu.

 

I. INSTITUCIONALNA SKRB

Dom za starije osobe Maksimir čini dio građevinskih objekata na dvije lokacije:
– Objekt u Hegedušićevoj 20
– Objekt u Aleji A. Augustinčića 1 (depandansa).

Dom pruža korisnicima usluge: stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njezi, higijeni prostora i rublja, stručnog socijalnog rada, organizaciji slobodnog vremena kroz radno-kreativne i sportsko-rekreativne aktivnosti, kao i organizaciju brojnih kulturno-zabavnih događanja.

Korisnici su smješteni u:

a.) stambenom dijelu:

1. jednokrevetne sobe
2. dvokrevetne sobe
3. apartmani

b.) Odjelu za zdravstvenu skrb, njegu i rehabilitaciju:

1. dvokrevetne sobe
2. trokrevetne sobe
3. odjel za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija

II. IZVANINSTITUCIONALNA SKRB

Dom Maksimir omogućava i multifunkcionalne oblike izvaninstitucionalne skrbi za građane starije životne dobi kroz provedbu Projekta gerontološkog centra Maksimir, i to na području Gradske četvrti Maksimir. Brojne aktivnosti Projekta gerontološkog centra Maksimir odvijaju se u posebno izdvojenim prostorijama u okviru Doma Maksimir u Hegedušićevoj 20, kao i u depandansi u Aleji A. Augustinčića
1. Također aktivnosti su i u prostorijama 6 mjesnih samouprava Gradske četvrti Maksimir, te 2 crkvene župe na području Gradske četvrti Maksimir. U svim aktivnostima sudjeluje preko 2500 starijih građana, uglavnom s područja Gradske četvrti Maksimir, ali s obzirom na broj, kvalitetu i raznovrsnost aktivnosti, dolaze i osobe s područja drugih gradskih četvrti. Projekt gerontološki centar Maksimir razvija izvaninstitucionalne oblike skrbi za starije osobe kroz:

1. Program pomoći i njege u kući
– organizirana prehrana
– posudionica ortopedskih pomagala
– SOS telefoni

2. Program poludnevnog boravka
– savjetovališta i zdravstveni programi
– kulturno-zabavni programi
– sportsko-rekreativni programi

CJENIK USLUGA


 

Temeljem Zaključka o izmjeni cijena usluga smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb (194. sjednica gradskog poglavarstva Grada Zagreba održana 27. prosinca 2007. godine) Dom za starije osobe Maksimir donosi:

CJENIK USLUGA
( u primjeni od 01.09.2013. godine)

1. OBJEKT HEGEDUŠIĆEVA 20

br. VRSTA SMJEŠTAJA CIJENA
1. Jednokrevetna soba bez balkona (V kat) 2.700,00
2. Jednokrevetna soba sa balkonom 3.100,00
3. Dvokrevetna soba – po osobi 2.500,00
4. Jednokrevetna soba na stacionaru 3.750,00
5. Dvokrevetna soba na stacionaru – po osobi 3.150,00
6. Trokrevetna soba na stacionaru – po osobi 2.980,00
7. Dvosobni apartman za dvije osobe na stacionaru – po osobi 3.450,00
8. Jednokrevetna soba na Odjelu za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. 7.500,00
9. Dvokrevetna soba na Odjelu za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija 7.000,00

2. OBJEKT U AL. ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1

br. VRSTA SMJEŠTAJA CIJENA
1. Jednokrevetna soba bez balkona 2.980,00
2. Apartman 4.300,00

 

1. Dodatak za njegu teže pokretnih, inkontinentnih ili korisnika sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba iznosi 420,00kn
2. Dodatak za njegu nepokretnih korisnika iznosi 650,00kn
3. Dodatak za dijetalnu prehranu iznosi 8,00 kn po danu
4. Dodatak za serviranje hrane u sobu za pokretne korisnike iznosi 5,00 kn po obroku
5. Za vrijeme privremene odsutnosti korisnika iz Doma u trajanju dužem od 5 dana, cijena usluge umanjuje se za trošak živežnih namirnica i taj se iznos vraća korisniku – obvezniku plaćanja prigodom obračuna za idući mjesec

III CIJENA RUČKA ZA KORISNIKE ORGANIZIRANE PREHRANE

Cijena ručka za korisnike organizirane prehrane iznosi 14,00 kn