OBAVIJEST

Obavijesti

POZIV

za dvadesetčetvrtu (24.) sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Maksimir, koja će se održati
u petak, 05.05.2017. g. u 15 sati
, u Hegedušićevoj 20.

Predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća.
2. Prigovor korisnice Babić Kristine na odluku o otkazu ugovora o smještaju.
3. Razno.

S poštovanjem.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Ana Balaband, dipl. socijalni radnik, v.r. nog vijeća:

Lidija Dajak