Natječaj za posao

DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIE
ZAGREB, HEGEDUŠIĆEVA 20
Zagreb, 13.03.2017.g.

POTREBA ZA NOVIM RADNICIMA rok za podnošenje ponuda od 15. 03.- 24.03.2017.g.
DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR
ZAGREB, HEGEDUŠIĆEVA 20

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN141/12.) i članka 34. Statuta Doma za starije osobe Maksimir, ravnateljica Doma raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
za poslove

1. KUHAR – voditelj odjela prehrane -1 izvršitelj m/ž
Uvjeti:
– završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara
– 1 g. radnog iskustva na traženim poslovima,
– vozački ispit B kat.

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR -1 izvršitelj m/ž
Uvjeti:
– završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara općeg smjera,
– stručni ispit – licencija,
– 1 g. radnog iskustva na traženim poslovima,
– vozački ispit B kat.
Uz ponudu i životopis dostaviti:
– dokaz o nekažnjavanju, presliku osobe iskaznice i potvrdu HZMO o radnom iskustvu

Rok za podnošenje pisanih prijava i dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta je 10 dana od dana objave, na adresu Doma ili e-poštom. Postoji mogućnost odabira kandidata temeljem praktične provjere znanja. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavaju prema posebnom zakonu, obvezan se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju. Kandidat je obvezan dostaviti dokaz da li je već radnije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju i na koji način mu je prestao radni odnos.

Informacije se mogu dobiti na tel.:2351-165, radnim danom od 8-15 sati.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest kandidatima putem e pošte.