Naslovna

RAVNATELJICA:

mr.sc. Jasminka Dlesk-Božić

ravnateljica

Vizija
Postati primjer izvrsnosti u skrbi za starije osobe.

Misija

Misija Doma za starije osobe Maksimir je pridonijeti unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi kontinuiranim nadograđivanjem postojećih oblika institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi na najvišem mogućem stupnju utvrđene izvrsnosti. Kvalitetnim poslovanjem Dom će biti prvi izbor budućim korisnicima, zaposlenima poželjan poslodavac, a poslovnim partnerima pouzdan partner.

POVIJEST:

Dom za starije osobe Maksimir osnovan je 1975. godine Odlukom Skupštine Zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika, od l993. godine djeluje kao javna ustanova socijalne skrbi, a od 2003. godine kroz sustav decentralizacije, prava i dužnosti osnivača prelaze u nadležnost Grada Zagreba.

O NAMA:

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Statutu Dom pruža socijalne usluge smještaja koja obuhvaća uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

tete

LOKACIJA:

Dom se sastoji od dva objekta, na dvije lokacije:

Hegedušićeva br. 20

dom1

Aleja A. Augustinčića br. 1

doma2

KAPACITET:

420 korisnika

Stambeni dio:

  • jednokrevetne sobe
  • dvokrevetne sobe

Odjel za zdravstveni skrb, njegu i rehabilitaciju:

  • dvokrevetne sobe
  • trokrevetne sobe

Odjel za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija:

  • jednokrevetne sobe
  • dvokrevetne sobe

Za sve detaljnije informacije obratite se Odjelu socijalnog rada (broj telefona 01/2351-168)

Depandansa:

  • jednokrevetne sobe
  • apartmani
dvokrevetna stacionar
Stambeni dio – dvokrevetna soba Stacionar
depandansaapartman depandansajednokrevetna
Depandansa – apartman Depandansa – jednokrevetna soba

ORGANIZACIJSKE JEDINICE:

Odjel socijalnog rada

dubravkamacek

Voditelj odjela: Dubravka Maček
Telefon: 01/2351-167
Mob. 099 3149 232

Odjel zdravstvene skrbi, njege
i rehabilitacije

sandracuric

Voditelj odjela: Sandra Ćurić
Telefon: 01/2351-172
Mob: 099 3149 230

Odjel Stacionar I za pružanje socijalnih usluga ii stupnja

idamaric

Voditelj odsjeka: Ida Marić

ODJEL STACIONAR II za pružanje socijalnih usluga iii stupnja

veronika

Voditelj: Veronika Klindić
Mob. 099 738 32 08

ODJEL PREHRANE

darkomarkas

Voditelj odjela: Darko Markas
Telefon: 01/2351-184
Mob. 099 808 06 47

ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA

tomislavmudric

Voditelj odjela: Tomislav Mudrić
Telefon: 01/2351-181
Mob. 099 3149 231

Odjel za računovodstvene i opće poslove

zeljkaoresic

Voditelj odjela: Željka Orešić
Telefon: 01/2351-170
mob. 099 3149 234

SADRŽAJI:

Korisnicima su na raspolaganju mnogobrojne grupe i aktivnosti sportsko rekreativnog, kulturno zabavnog, radno kreativnog, zdravstveno preventivnog i edukativnog sadržaja.

kreativnagrupa kuglana
Kreativna grupa Kuglana
folklor balooning
Folklor Baloonning
vibracionitrening
Vibracioni trening

 

INFORMACIJE

 

Rb Informacije Opis sadržaja Način osiguravanja pristupa informaciji Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informaciji
1. Podaci Osnovni podaci o Domu za starije osobe  Maksimir – djelatnost, kapacitet, vrste smještaja web stranica trajno
2. Podaci Misija i Vizija

VizijaPostati primjer izvrsnosti u skrbi za starije osobe.

Misija

Misija Doma za starije osobe Maksimir je pridonijeti unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi kontinuiranim nadograđivanjem postojećih oblika institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi na najvišem mogućem stupnju utvrđene izvrsnosti. Kvalitetnim poslovanjem Dom će biti prvi izbor budućim korisnicima, zaposlenima poželjan poslodavac, a poslovnim partnerima pouzdan partner.

web stranica trajno
3. Podaci Cjenik usluga  smještaja i dodatnih usluga web stranica trajno
4. Podaci Informacije o popunjenosti Doma, ukupnom broju podnesenih i riješenih zahtjeva za stalnim smještajem u Dom na pismeni zahtjev trajno
5. Program Program rada Doma web stranica trajno
6. Izvješće Izvješće o radu Doma web stranica trajno
7. Podaci Projekt gerontološkog centra Maksimir -aktivnosti web stranica trajno
8. Upiti stranaka Informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema Domu za starije osobe na pismeni zahtjev u zakonskom roku
9. Predstavke Odgovori na predstavke i pitanja korisnika na pismeni zahtjev u zakonskom roku
10. Podaci Sjednice Upravnog vijeća, dnevni red web stranica trajno
11. Podaci Odluke sa sjednice Upravnog vijeća na pismeni zahtjev trajno
12. Podaci Sjednice Stručnog vijeća, dnevni red web stranica trajno
13. Podaci Odluke sa sjednice Stručnog vijeća na pismeni zahtjev trajno
14. Podaci Sjednice Komisije  za prijam, otpust i premještaj korisnika, dnevni red, materijal web stranica trajno
15. Podaci Odluke sa sjednice Komisije  za prijam, otpust i premještaj korisnika na pismeni zahtjev trajno
16. Podaci Lista čekanja za smještaj na pismeni zahtjev trajno
17. Podaci Natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa web stranica u zakonskom roku
18. Izvješće Statistički podaci o zaposlenicima-ukupni zbroj, kvalifikacija, stručna sprema na pismeni zahtjev u zakonskom roku
19. Podaci Informacije iz urudžbenog zapisnika, o poslanoj i pristigloj pošti i sl. na pismeni zahtjev u zakonskom roku
20. Podaci Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara na pismeni zahtjev u zakonskom roku
21. Izvješće Godišnja, polugodišnja, kvartalna i mjesečna izviješća o financijskom poslovanju – prihodi i primici, rashodi i izdaci, izvori financiranja na pismeni zahtjev u zakonskom roku
22. Plan Financijski plan, Rebalans plana na pismeni zahtjev u zakonskom roku
23. Plan Plan javne nabave, rebalans plana javne nabave web stranica u zakonskom roku
24. Podaci Provođenje postupaka  javne nabave i natječajna dokumentacija web stranica oglasnika javne nabave u zakonskom roku
25. Izvješće Godišnje Izvješće o provedenim postupcima javne nabave na pismeni zahtjev u zakonskom roku
26. Ugovori Ugovori o nabavi roba, radova i usluga te izvješće o izvršenju ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi web stranica u zakonskom roku
27. Očitovanja Očitovanja i odgovori na žalbene navode na pismeni zahtjev u zakonskom roku
28. Izjava Izjava po čl. 5.c. Zakona o javnoj nabavi web stranica u zakonskom roku
29. Podaci Aktualni zakoni i drugi propis web stranica trajno
30. Podaci Opći akti i odluke web stranica trajno
31. Informacije Savjetovanje sa javnošću web stranica trajno
32. Informacije Pisana procedura o postupku predaje i načinu postupanja sa žalbama u Domu za starije osobe Maksimir web stranica trajno
33. Informacije Protokol o postupku davanja informacija web stranica trajno
34. Informacije Naputak o čuvanju i razmjeni podataka o korisnicima i radnicima web stranica trajno
35. Informacije Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama web stranica trajno

Službenik za informiranje:

Lidija Dajak, 0992601245 

word-icon1Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

word-icon1Zahtjev-za-pristup-informacijama

word-icon1Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija